Što je OpenGL poligon?

U programiranju računalne grafike, OpenGL poligon je poligonalni (višestruki) oblik nacrtan pomoću Open Graphics Library (OpenGL).

Primjer OpenGL poligona

U OpenGL-u se stvara poligon navođenjem niza vrhova. Na primjer, koristeći OpenGL i C ++, sljedeći kod crta trokut:

 glBegin (GL_TRIANGLES); // Crtanje pomoću trokuta glVertex3f (0.0f, 0.5f, 0.0f); // Vrh glVertex3f (0.5f, -0.5f, 0.0f); // U donjem desnom dijelu glVertex3f (-0.5f, -0.5f, 0.0f); // Dolje lijevo glEnd (); // Završeno crtanje trokuta 

OpenGL, programski uvjeti