Što je oktalni?

Oktalni je brojčani sustav baze-8 koji se obično koristi za predstavljanje binarnih brojeva i drugih brojeva u kraćem obliku. U nastavku je prikazana osnovna shema pretvorbe binarnog broja u oktalni broj.

Binarni11111111
Oktalni200100402010421

U nastavku su navedeni neki binarni primjeri i njihovi oktalni ekvivalenti.

 10001111 = 217 10101111 = 257 11010100 = 324 

Baza, binarni, decimalni, heksadecimalni, oktetni