Što je objekt?

Objekt se može odnositi na sljedeće:

1. Općenito, objekt se odnosi na bilo koju stavku, bilo u fizičkom ili virtualnom svijetu. Na primjer, računalo se smatra objektom u fizičkom svijetu. U virtualnom svijetu dokument, datoteka, mapa i slika se smatraju objektima.

2. U računalnoj grafici objekt se odnosi na stavku unutar grafike, kao što je grafički krug ili kvadrat.

3. Kada se radi o računalnom programiranju, pogledajte definiciju objektno orijentiranog programiranja .

4. Kada upućujete na HTML, se koristi za označavanje objekta ugrađenog u web-stranicu.

Gniježđenje, OBJ, Objektno orijentirano programiranje, Programski uvjeti, Softverski pojmovi