Što je uvod?

Uvod se može odnositi na sljedeće:

1. Uvod u dokument, obično prvi ili više odlomaka, daje kratak pregled sadržaja dokumenta. Također može pružiti uvid o tome zašto je dokument napisan i njegovu svrhu. Na primjer, naša definicija računala daje uvod u računalo i zatim slijedi s daljnjim informacijama i povezanim informacijama.

2. Stranica za uvođenje na web-lokaciju, koja se naziva i stranica Home ili About, obično pruža osnovni pregled web-lokacije i kontaktne informacije o vlasniku ili tvrtki web-lokacije.

3. Uvod je ono što bi osoba mogla učiniti kada se prvi put sastane s nekim ili priča ispred gomile. Uvod obično uključuje ime govornika, naziv radnog mjesta, mjesto stanovanja i zašto su kvalificirani govoriti o materijalu koji se prezentira.

Poslovni uvjeti, Dokumenti, Internetski uvjeti, Prezentacija, Mapa weba