Što je ulazna pošta?

Pojam koji se koristi za opis mjesta primanja poruka e-pošte. Primljeno je zadana lokacija za svu dolaznu poštu osim ako nisu postavljena pravila za prosljeđivanje poruka u drugi program ili mapu.

E-pošta, uvjeti e-pošte, pojmovi s Interneta, Spremnik, Izlazni spremnik