Što je ugrađena naredba?

Ugrađena naredba je izraz koji se koristi za opisivanje niza naredbi ili dodatnih funkcija za formatiranje izgleda ili izgleda teksta unutar programa za obradu teksta. Ugrađene naredbe nisu vidljive prilikom uređivanja dokumenta za obradu teksta. Međutim, u nekim slučajevima, oni se mogu pregledavati korištenjem posebnog načina prikaza u programu za obradu teksta.

Ugrađeni objekt, Obrada teksta, pojmovi za obradu teksta