Što je aktivna kartica?

Aktivna kartica je kartica koja se trenutno koristi. Na primjer, ako imate više kartica otvorenih u pregledniku jer čitate ovu stranicu, smatrat će se aktivnom karticom. Sve ostale kartice koje mogu biti otvorene smatrat će se neaktivnom karticom.

Kao što je prikazano gore, kada je kartica aktivna, može biti tamnije boje i izgledati kao da je na vrhu svih ostalih kartica. Na slici iznad je kartica Računalo nade aktivna kartica, a kartice YouTube i Google pretraživanje su neaktivne.

Za promjenu između kartica kliknite na karticu koju želite aktivirati. Također možete koristiti bilo koju od sljedećih tipki prečaca kada radite s karticama u većini programa.

Ctrl + Tab - prebacivanje između otvorenih kartica.

Ctrl + Shift + Tab - prebacivanje između otvorenih kartica u suprotnom smjeru.

Ctrl + T - otvaranje nove kartice.

Ctrl + Shift + T - otvaranje zatvorene kartice.

Ctrl + F4 - zatvaranje aktivne kartice.

Pogledajte naše definicije pregledavanja s karticama za daljnje savjete i informacije o karticama u preglednicima.

Aktivno, Aktivni prozor, Preglednik, Softverski uvjeti, Tab