Što su jastučići?

Znakovi jastuka su znakovi koji se koriste za popunjavanje preostalih dostupnih razmaka znakova u polju. Na primjer, ako je za polje potrebno najmanje 15 znakova, korisnik može upisati computerhope ***, gdje je zvjezdica znak padova. Većina programa dopušta znakovima da budu bilo koji znak. Međutim, preporučuje se da koristite iste znakove s jastučićima i koristite znakove koji nisu riječi, jer bi korištenje e kao znaka slabljenja učinilo da je računalo komplicirano.

Znak, oblaganje, uvjeti softvera