Što su ugniježđene petlje Pridružite se?

Ugnježdena petlja spaja, također poznata i kao ugniježđena veza petlje, je računalni programski algoritam koji spaja dva skupa podataka pomoću ugniježđenih petlji, često korištenih u upravljanju bazom podataka.

Primjer uklapanja ugniježđene petlje napisano u pseudokodu

za svaki element u skupu podataka 1 {za svaki element u skupu podataka 2 {ako element iz 1 i element iz 2 ispunjavaju uvjete za spajanje, tada {pridruži element od 1 i element iz 1 u skup podataka 3

}}}

Algoritam, petlja, programski uvjeti, pseudokod