Što su Micropayments?

Mikroplaćanja su transakcije malih iznosa valute, obično online. Paypal definira mikro transakcije kao transakciju manju od 12 USD (američkih dolara).

Micropayments su izvorno zamišljeni krajem 1990-ih kao način da se ljudima omogući plaćanje malog iznosa novca za online sadržaj; alternativa prihodima od oglasa. Do danas nisu postigli mnogo uspjeha niti su široko prihvaćeni.

Bitcoin, uvjeti poslovanja, digitalni novčanik, pojmovi s Interneta