Što su tipke Bottom Row?

Tipke u donjem redu su deset tipki koje se nalaze ispod tipki za početni redak na QWERTY američkoj tipkovnici. Tipke donjeg reda uključuju tipke Z, X, C, V i B za lijevu ruku, a tipke N, M, zarez, razdoblje i prema naprijed za desnu ruku.

Na slici gore, ruke su smještene na tipkama za redni redak, a tipke donjeg retka su ispod tipki za početni redak. S Dvorakovom tipkovnicom tipke gornjeg retka su:, Q, J, K i X tipke s lijevom rukom i tipke B, M, W, V i Z s desnom rukom.

Tipke za početni redak, uvjeti tipkovnice, QWERTY, tipke s gornjim redom