Nema fiksnog diska

Ako je računalo nedavno premješteno ili servisirano, kabeli tvrdog diska možda su se olabavili ili nisu ispravno spojeni. Otvorite računalo i provjerite jesu li kabeli tvrdog diska ispravno povezani i spojeni na tvrdi disk i matičnu ploču.

Džemperi nisu pravilno postavljeni

Ako je novi IDE uređaj nedavno dodan na računalo i kratkospojnici nisu ispravno postavljeni, to može uzrokovati nepostojanje fiksne poruke o pogrešci na disku. Provjerite jesu li kratkospojnici na tvrdom disku ili drugim IDE uređajima ispravno postavljeni na Master ili Slave .

CMOS nije ispravno postavljen

Danas će većina računala automatski otkriti tvrdi disk u CMOS-u, ali neka računala možda trebaju definirati tvrdi disk u CMOS-u. Ako tvrdi disk nije definiran u CMOS-u, pojavit će se taj problem.

Ako CMOS ima dostupnost za Auto Detect, CMOS vrijednosti ne bi trebale biti unesene.

  • Kako ući u CMOS postavke.
  • Specifikacije tvrdog diska.

Hardver je loš

Ako je sve gore navedeno provjereno i problem se i dalje pojavljuje, vjerojatno je da računalo ima loš hardver. U nastavku je kratak popis hardvera koji može uzrokovati ovaj problem ako je loš. Predlažemo da zamijenite hardver u sljedećem redoslijedu.

  • IDE kabel.
  • Tvrdi disk.
  • Matična ploča.