Vijak na matičnoj ploči zaglavljen u standout

Prilikom uklanjanja matične ploče iz kućišta računala potrebno je ukloniti sve vijke koji osiguravaju matičnu ploču u kućištu. Tipično, između matične ploče i kućišta nalaze se odstupanja. Ta odstupanja djeluju kao razmak između matične ploče i kućišta, kako bi se spriječilo prekidanje matične ploče dodirivanjem metala u liniji na metalu kućišta.

Ponekad se pri uklanjanju vijka s matične ploče i odstupanja, odstupanje odvija iz kućišta umjesto vijka s odstupanja. Ako se to dogodi, bit će potrebno odvojeno odvojiti.

Da biste to učinili, pomoću kliješta (klešta za iglanje će vjerojatno biti najlakše koristiti), držite stajalište na mjestu i odvijačem, odvrnite vijak matične ploče. Vijak će se odvojiti od odmaka.

Savjet: Većina slučajeva vam daje pristup donjoj strani matične ploče uklanjanjem suprotne strane kućišta. Držite se odmaka na ovoj strani slučaja.

Napomena: Ako je vijak na matičnoj ploči teško ukloniti s odstupanja, čak i pri korištenju kliješta, nemojte koristiti mast ili ulje da biste pokušali otpustiti vijak. Mast i ulje mogu oštetiti matičnu ploču. Također, vijak se uvijek mora dobro zavrnuti u stoj, nikada ne pokušati zategnuti vijak u više nego dobro prianjanje u nadi da će se vijak još više uvući u kućište. To može oštetiti ili slomiti matičnu ploču.