Postoji li prečac za brisanje cijelog retka teksta?

Brisanje cijelog retka teksta može biti lakše i brže nego pomoću miša i odabirom retka teksta za brisanje.

  1. Postavite kursor teksta na početak retka teksta.
  2. Na tipkovnici pritisnite i držite lijevu ili desnu tipku Shift, a zatim pritisnite tipku End ( Kraj) da biste označili cijelu liniju.
  3. Pritisnite tipku Delete za brisanje retka teksta.

Ponovite ove korake za svaki redak teksta koji želite izbrisati. Ako je nekoliko redaka jedan do drugog, nakon označavanja retka pomoću tipke Shift + End, dok držite tipku Shift, pritisnite strelicu za dolje kako biste odabrali više redaka.

Savjet: Ako ste na kraju retka i želite odabrati cijeli redak, pritisnite i držite tipku Shift, a zatim pritisnite tipku Home umjesto tipke Kraj.

Bonus Savjet: Ako u dokumentu postoji samo jedan redak teksta ili želite izbrisati cijeli tekst, pritisnite i držite tipku Ctrl i tipku 'A' za odabir cijelog teksta. Nakon označavanja, izbrišite sve za brisanje.