Kako promijeniti veličinu prozora za naredbeni red (DOS) preko cijelog zaslona

U ranijim verzijama sustava Windows možete koristiti prečac Alt + Enter da biste se prebacili s inačice prozora u sustavu Windows preko cijelog zaslona i prozora.

Napomena: nove verzije sustava Windows (Windows Vista, Windows 7 i Windows 10) više ne podržavaju prečac tipkovnice Alt + Enter za istinsko iskustvo cijelog zaslona. Međutim, pritiskanje gumba maksimiziranje čini prozor cijelom visinom zaslona. Također možete promijeniti veličinu prozora pomoću ručice za određivanje veličine u donjem desnom kutu prozora.

Savjet: Ako želite ručno podesiti vrijednosti širine i visine, desnom tipkom miša kliknite naslovnu traku i kliknite Svojstva. U prozoru Svojstva kliknite karticu Izgled. Prilagodbom tih vrijednosti možete napraviti prozor koji zauzima gotovo cijeli zaslon u svim verzijama sustava Windows.

Ovaj sustav ne podržava način rada preko cijelog zaslona

Kada pokušavate ući u prikaz preko cijelog zaslona u sustavu Windows Vista, primit ćete poruku o pogrešci sličnoj onoj prikazanoj na slici desno. Kao što je već spomenuto, Windows Vista i kasnije više ne podržavaju fullscreen mod.