Kako ukloniti dodatne simbole u programu Microsoft Word

Značajka Prikaži sve u programu Microsoft Word omogućuje vam da vidite sve oznake oznaka oblikovanja, kao što su razmaci, nove retke, kartice i nove stavke u programu Microsoft Word.

Iznad je slika ikone pilcrowa koja se koristi za omogućavanje i onemogućavanje ove značajke (izgleda kao "P" unatrag) i neki primjer teksta sa svakim od glavnih simbola oblikovanja. Da biste omogućili ili onemogućili tu značajku, pritisnite ikonu Prikaži sve ili pilcrow na standardnoj alatnoj traci. Ako ova alatna traka nije vidljiva, kliknite Prikaži, Alatne trake i označite Standard.

U programu Microsoft Word 2007 i novijima, ikona Prikaži sve se nalazi na kartici Početak.