Kako dobiti miša za rad u MS-DOS-u

Napomena: Ovaj se dokument primjenjuje na starija računala koja pokreću MS-DOS, a ne na naredbenu liniju sustava Windows koja imaju poteškoća s pokretanjem USB miša u naredbenom retku sustava Windows.

Da bi miš radio u MS-DOS okruženju, morate imati Microsoft miš driver driver mouse.com učitavanje u vašu datoteku autoexec.bat ili upravljački program miša mouse.sys učitavanje u datoteci config.sys.

Pronađite upravljački program miša MS-DOS

Prije stavljanja bilo kakvih informacija u Autoexec.bat i Config.sys, morate pronaći jednu od tih datoteka na računalu. Da biste pronašli datoteku u MS-DOS-u, upišite bilo koju od naredbi u nastavku C:> prompt.

 dir mouse.com / s 

ili

 dir mouse.sys / s 

Kada se jedna od ovih naredbi upiše, trebali biste dobiti popis direktorija koji sadrži jednu od gore navedenih datoteka. Ako dobijete datoteku koja nije pronađena, pokušajte s alternativnom naredbom.

Učitaj upravljački program miša

Nakon što se datoteka nalazi na računalu, ovisno o datoteci koja se nalazi, upotrijebite jedan od primjera u nastavku.

Autoexec.bat

 LH C: Windows MOUSE.COM 

Config.sys

 UREĐAJ = C: \ Windows \ MOUSE.SYS 

Gornja dva retka su primjeri; ako se bilo koja od datoteka nalazi u drugom direktoriju, trebate zamijeniti direktorij koji sadrži datoteku C: Windows.