Kako riješiti statički sukob resursa

Statički sukobi resursa nastaju kada je jedan ili više uređaja u sukobu s drugim uređajem. Ako ste nedavno na računalo dodali uređaj, uklonite ga s računala. Ako to riješi vaš problem, provjerite ima li primjenjivi uređaj dostupnost za različite postavke pomoću kratkospojnika, dip-sklopki ili pomoću softvera uređaja.

Što uzrokuje ovu pogrešku?

  • Uređaj na vašem računalu koji uzrokuje IRQ ili DMA je u sukobu.
  • Hardver koji pogrešno prikazuje informacije o hardveru.
  • CMOS konfiguracijski problem, koji bi mogao biti CMOS baterija u vašem računalu je zbrkan ili oštećen. Brisanje ili ponovno postavljanje CMOS-a može riješiti problem.