Kako popraviti neusklađenost veličine CMOS memorije

Normalno je da računalo prijavljuje neusklađenost veličine memorije ili pogrešku memorije kada je memorija dodana ili uklonjena s računala. Kada dođe do ove pogreške, unesite CMOS i uvjerite se da su postavke memorije ispravno postavljene, a zatim spremite i izađite iz CMOS-a.

Postavke memorije nepropisno postavljene u CMOS-u

CMOS može postati oštećen ili vratiti postavke memorije na tvornički zadane postavke. Uđite u CMOS postavke računala i provjerite jesu li postavke CMOS memorije ispravno postavljene za količinu memorije koju imate u računalu.

Izdanje s memorijom računala ili matičnom pločom

Ako su CMOS postavke ispravno postavljene za količinu memorije koju imate u računalu i problem se i dalje pojavljuje, možda imate sukob memorije s nekompatibilnom memorijom. Ako je memorija nedavno dodana na računalo, uklonite tu memoriju da biste vidjeli hoće li se problem riješiti.

Ako uklanjanje memorije riješi problem, predlažemo da na računalu pokušate isprobati drugu memoriju ili uklonite staru memoriju i koristite samo novu memoriju.

Ako se problem nastavi pojavljivati, možda postoji problem s memorijom računala ili matičnom pločom i preporučuje se da kontaktirate proizvođača računala ili memorije.