Kako umetnuti disketu u računalo?

Korisnici koji možda nisu odrasli s disketama na svom računalu ili su novi u računalima mogu biti zbunjeni kada prvi put gledaju disketu. 3, 5-inčna disketa ima nekoliko značajki koje pomažu u određivanju načina umetanja u računalo. U nastavku su navedene neke opće identifikacije i pravila koja slijede gotovo sve 3, 5-inčne diskete.

Jedan način

Ako nije prisiljena, disketa može ići samo na jedan način. Disketa bi se trebala lako pomicati i kada se uspješno umetne, trebala bi se pojaviti gumb za izbacivanje, što vam omogućuje da izbacite disketu kada je to potrebno.

Naljepnica ili prazna površina

Gotovo sve diskete imaju praznu površinu ili naljepnicu koja vam omogućuje da ih označite. Ta površina uvijek mora biti usmjerena prema vrhu računala kada se disketa umetne.

Kartica za zaštitu od pisanja

Mala crna kartica za zaštitu od pisanja koja se može pomicati gore i dolje uvijek je na desnoj strani diskete kad je gledate licem prema gore. Kada je disketa umetnuta u disketnu jedinicu, trebala bi biti na lijevoj strani.

U nastavku je primjer onoga što je 3, 5-inčna disketa s jasnim slučajem koji će vam pomoći pokazati što se nalazi unutar kućišta.