Smanjite vrijeme za prijavu na internet pomoću modema

Za starija računala možete smanjiti vrijeme potrebno za prijavu na internet tako da onemogućite mrežne protokole koje nećete koristiti za povezivanje s internetom.

  1. Dvokliknite My Computer ( Moje računalo) i dvaput kliknite ikonu Dial-up Network (Umrežena mreža) .
  2. Desnom tipkom miša kliknite ikonu Internet Dial-up Networking koju želite brže prijaviti i kliknite opciju Svojstva .
  3. Kliknite karticu Vrste poslužitelja i isključite sljedeće opcije.
  • Prijavite se na mrežu
  • NetBEUI
  • Kompatibilan s IPX / SPX