Dodatne informacije o brojevima identifikacije računalne nade (CHID)

Kako bi pomogli dobiti odgovore na pitanja na računalu učinkovitije, Computer Hope je razvio vlastiti mailing sustav. Svaka e-pošta koja se šalje kompjuterskoj nadi prati se jedinstvenim brojem CHID (Computer Hope Identification), a kada se na njega odgovori kasnije na našim stranicama za buduće korisnike.

Gdje mogu pogledati i odgovoriti na svoju e-poštu?

Možete pristupiti i pregledavati svoje prošle e-mailove pomoću alata Computer Hope CHID.

Jesu li moji osobni podaci objavljeni na računalu u nadi?

Ne, vaše ime, e-pošta i bilo koji drugi osobni podaci sadržani u e-pošti nisu objavljeni na internetu. Pitanje može biti jedina informacija objavljena na Računalnijoj nadi bez osobnih podataka.

Zašto moje pitanje nije objavljeno?

Iako su mnoga pitanja koja se podnesu na računalo nade u e-pošti objavljena na web-mjestu Computer Hope, može potrajati neko vrijeme da se izradi dokument za web-mjesto.

Zašto Computer Hope rukuje e-poštom na ovaj način?

Pokušaj rješavanja problema s računalnom podrškom putem e-pošte za svijet je pravi izazov. Kako bi naši odgovori bili što brži i učinkovitiji, razvili smo ovaj sustav kako bismo brže došli do dolazne e-pošte i automatizirali zadatke koje nije moguće putem tradicionalnih sustava e-pošte.